pondělí, dubna 10, 2006

Reakce Newropeans na krizi Irán/USA.

Návrh politiky EU: Jednat okamžitě o kontrole globálních jaderných rizik dneška i zítřka!

Tento návrh byl přijat většinou 86% členů Newropeans z celé Evropské unie. Je výsledkem úsilí Newropeans o demokratizaci EU, které dává evropským občanům prostor vyjádřit se k důležitým otázkám, která se dotýká všech, jako je tato. Podnět chce přispět k dosažení míru a obecné prosperity, které jsou už padesát let srdcem evropského projektu, a také usiluje o ochranu základních evropských zájmů (mír, politická a hospodářská bezpečnost).

Podle Newropeans je stávající krize mezi Iránem a USA jedním z klíčových známek všeobecné krize nynějšího mezinárodního systému, konkrétně zastaralé politiky nešíření jaderných zbraní po roce 1945. Pro Newropeans představuje nynější krize přímou konfrontaci dvou staromódních přístupů: z jedné strany iránských lídrů, kteří ignorují kolektivní globální zájmy a soustřeďují se na krátkodobé zájmy národní, a z druhé strany USA, které věří, že jejich vlastní zájmy jsou totožné se zájmy celého světa. Politika nešíření jaderných zbraní zděděná po druhé světové válce je v krizi, o čemž svědčí: růst počtu jaderných mocností (viz. table on nuclear powers in 2005, ? USA), které nepodepsaly Smlouvu o zákazu šíření jaderných zbraní; dále stávající krize s Iránem, tedy země, jež Smlouvu podepsala; pokračujícím vývojem nových typů nukleárních zbraní jako jsou ?mini-bomby?, především v USA; a také úlohou Pákistánu v nelegálním šíření jaderných technologií; ale také nedávnou dohodou mezi Iránem a USA, která úplně ignoruje Smlouvu o nešíření.

V tomto kontextu nelze nahlížet na krizi mezi Iránem a USA jako na výjimečný případ, ale je třeba umístit ji do kontextu dlouhodobé vize založené na nových metodách přizpůsobených realitám 21.století.

Evropská unie byla ve své historii svědkem, jak tyto přístupy vedou k smrtícím koncům. Díky svému úspěchu při budování mírového kontinentálního systému v posledních desetiletích se EU musí chopit vedoucí role při vytváření mezinárodního systému pro 21. století. EU se musí stát vzorem při hledání jak uspokojit společné evropské a globální zájmy. Jde o to ukázat na svém vlastním vzoru, že je realizovatelná politika, kdy EU přispívá efektivně k propagaci globálního míru, globální demokratizaci a společné prosperitě, a současně chrání evropské životní zájmy. Je více než naléhavé, aby Evropané konali a stanovili nové cíle a nástroje místo hledání, jak rozvinout zastaralé mety.

Newropeans tímto vyzývají evropské lídry k přijetí odpovědnosti ve svých prohlášeních a skutcích, v souladu s očekáváním naprosté většiny evropských občanů a také většiny světové populace, která své naděje s Evropany spojují (viz. BBC opinion poll ? GlobeScan). Evropské akce musí být nasměrovány do tří hlavních oblastí:

1. EU by se měla společně s mezinárodním společenstvím zasadit o efektivnější omezování nukleární hrozby zahájením reformy Smlouvy o nešíření jaderných zbraní;
2. EU by měla posílit svoji úlohu při řešení Iránské krize nastavením řady jasných cílů a vystupovat jedním hlasem, ne jménem Německa, Francie a Velké Británie.
3. EU by měla vytvořit nutné spojenectví pro uplatnění reálné mezinárodní strategie zaměřené na sjednocení všech mezinárodních hráčů, kteří budou sdílet tuto vizi a cíle.